Blog

Czym jest proces rekrutacji i jak przebiega?

Rekrutacja lub zatrudnienie to proces poszukiwania i pozyskiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia ich na wolne stanowiska w organizacji. Istnieją dwa źródła rekrutacji, źródła wewnętrzne i zewnętrzne. Rekrutacja odnosi się do procesu poszukiwania potencjalnych pracowników i wpływania na ich pracę w swojej organizacji.

Celem procesu rekrutacji jest znalezienie utalentowanych i wykwalifikowanych osób, które będą mogły rozwijać się i rozwijać swoją organizację. Jest on częścią działu zarządzania zasobami ludzkimi (HRM).

Znaczenie procesu rekrutacji

Edwin B. Flippo zdefiniował proces rekrutacji - "Rekrutacja to proces poszukiwania kandydatów do zatrudnienia i stymulowania ich do ubiegania się o pracę w organizacji".

Jak mówi Dale S. Beach "Rekrutacja to rozwój i utrzymanie odpowiednich zasobów siły roboczej. Polega to na stworzeniu puli dostępnej siły roboczej, z której organizacja może czerpać, gdy potrzebuje dodatkowych pracowników". Proces rekrutacji prowadzi do zebrania kandydatów na dowolne stanowiska, które organizacja może mieć.

Istnieje wiele źródeł rekrutacji potencjalnych pracowników, ale wszystkie z nich można podzielić na dwie kategorie, a mianowicie

Wewnętrzne Źródła Rekrutacji 

Wewnętrzne źródła rekrutacji to pracownicy, którzy są już na liście płac danej firmy. Obejmuje ona również byłych pracowników, którzy powrócili do pracy w organizacji. Rekrutacja ze źródeł wewnętrznych odbywa się w celu obsadzenia wolnych stanowisk poprzez awans, ponowne zatrudnienie i przeniesienie pracowników w ramach firmy.

Korzyści płynące z wewnętrznych źródeł rekrutacji 

 • Wybór i przeniesienie istniejących pracowników jest prostszym procesem.
 • Menedżerowie są świadomi talentów i możliwości już istniejących pracowników.
 • Rekrutacja wewnętrzna służy jako narzędzie wzmacniające morale pracowników, ponieważ zatrudnienie wewnętrzne stwarza możliwości zatrudnienia i awansu dla obecnych pracowników.
 • Zatrudnienie wewnętrzne sprzyja poczuciu lojalności wśród pracowników.
 • Dotychczasowi pracownicy znają już metody pracy w firmie i nie potrzebują dużo czasu, aby dostosować się do nowych stanowisk.

Istnieje jednak potencjalna wada wewnętrznego procesu rekrutacji. Może to doprowadzić do stagnacji w zatrudnieniu w firmie. Żadnego wprowadzania nowych pracowników ani świeżych pomysłów.

proces rekrutacji

Często pracownicy, którzy nie nadają się na wyższe stanowisko, otrzymują awanse tylko dlatego, że są w organizacji od dłuższego czasu, a nie z powodu swoich umiejętności i kwalifikacji.

Charakterystyka wewnętrznych źródeł rekrutacji 

 • Szybki proces.
 • Taniej niż proces rekrutacji zewnętrznej.
 • Działa jako narzędzie motywacyjne dla pracowników.
 • Wybór firmy jest ograniczony do obecnych pracowników firmy.
 • Zatrudnianie nowych pracowników jest straconą perspektywą.

Zewnętrzne źródła rekrutacji

Zewnętrzne źródła rekrutacji odnoszą się do źródeł, które leżą na zewnątrz lub istnieją poza organizacją.

Źródła rekrutacji zewnętrznej obejmują:

 • Osoby przystępujące do organizacji, szczególnie poprzez rekomendacje.
 • Agencje zatrudnienia (np. naukri.com) lub giełdy pracy.
 • Reklama
 • Instytuty takie jak uczelnie wyższe i szkoły zawodowe (np. selekcja kampusów)
 • Wykonawcy
 • Zatrudnianie niewykwalifikowanej siły roboczej
 • Lista wniosków
 • Pracownicy tymczasowi.

Zachęcanie obecnych pracowników do rekomendowania odpowiednich kandydatów może zatem prowadzić do zatrudniania odpowiednich osób na odpowiednie stanowiska. Osiągnięto by zatem wyższy poziom pracy zespołowej i synchronizacji pomiędzy pracownikami.

Może to jednak również prowadzić do tego, że pracownicy będą wybierać swoich bliskich przyjaciół i członków rodziny, którzy nie nadają się do tej pracy. W ten sposób utalentowane osoby mogą stracić na dobrych okazjach.

Natomiast rekrutacja zewnętrzna zapewnia szersze grono potencjalnych pracowników posiadających niezbędne umiejętności. Okazało się to być udanym procesem rekrutacji na stanowiska kierownicze i techniczne.

Charakterystyka źródeł zewnętrznych

 

 • Długi i czasochłonny proces.
 • To kosztowny proces.
 •  Kiedy ludzie z zewnątrz mają nad nimi przewagę, wtedy istniejący pracownicy tracą morale.
 • Zatrudnianie nowych pracowników może prowadzić do wprowadzenia nowej krwi, a tym samym do wprowadzenia nowego zestawu umiejętności i pomysłów.
 • Rozwiązane pytanie dotyczące procesu rekrutacji

Pytanie: Firma zatrudniła inżyniera oprogramowania przez referencję. Który z tych dwóch rodzajów procesu rekrutacji wchodzi w grę?

Odpowiedź - Ten rodzaj rekrutacji jest częścią zewnętrznego źródła procesu rekrutacji, ponieważ zatrudniony inżynier oprogramowania nie był dotychczasowym pracownikiem organizacji. Został on zatrudniony z zewnętrznego źródła, w szczególności z rekomendacji istniejącego pracownika.