Lifestyle

Prawidłowa komunikacja w zespole - część pierwsza

HR

Gdy mówimy o znaczeniu HR w procesie komunikacji, szybko możemy dojść do wniosku, że jest ono niemożliwe do przecenienia zwłaszcza, że nieporozumienia mogą prowadzić w firmie do bardzo poważnych, negatywnych konsekwencji. Jeśli więc zastanawiamy się nad tym, co przesądza o sukcesie odnoszonym przez zespół rozumiany jako całość, z pewnością odpowiedzią na tak postawione pytanie jest komunikacja interpersonalna. To przecież właśnie na tym elemencie opiera się skuteczne zarządzanie.

Komunikacja w zespole

Każda firma jest tworzona przez ludzi, a dla nich charakterystyczna jest umiejętność wykorzystywania języka mówionego do wyrażania swoich myśli. Niestety, nie jest to wcale umiejętność, o której moglibyśmy powiedzieć, że nie sprawia nam żadnego problemu. Niestety, problemów takich jest nawet więcej niż początkowo mogłoby się to nam wydawać, maja one przy tym zarówno naturę psychologiczną i socjologiczną, jak i językową. Owszem, wszyscy umiemy mówić, nie oznacza to jednak, że wszyscy jednakowo dobrze radzimy sobie ze skutecznym przekazywaniem informacji.

A przecież to właśnie informacja w każdej firmie jawi się jako najcenniejsza z walut. W biznesie często powtarza się, że czas to pieniądz, a tego nie przybywa, gdy czas jest marnotrawiony na zbędne procesy. Procesy takie są jednak nieuniknione, gdy nie umiemy komunikować się ze sobą.

Praca grupowa

Efektywna komunikacja w zespole

Czy dobra komunikacja może prowadzić do tego, że zaczynamy oszczędzać czas. Wiele wskazuje na to, że istnieje taka możliwość, choć niezbędne w tym kontekście wydaje się przede wszystkim sprawne koordynowanie tym, w jaki sposób dochodzi do przepływu informacji od jednego do drugiego zespołu i z grupy decyzyjnej do tej, która ma wykonywać zadania. Oczywiście, wcale nie mniej istotna wydaje się także komunikacja w przeciwnym kierunku.

Interakcja zespołowa

Każdy z nas może sobie wyobrazić to, jaka jest rzeczywista skala możliwych informacji. W tym celu niezbędna okazuje się jednak analiza tego, ile działów oraz funkcji posiada przedsiębiorstwo przeciętnej wielkości, w którym pracujemy. Jeśli w każdym z tych kanałów doszłoby do zaburzenia wspomnianego procesu, najbardziej prawdopodobną konsekwencją z pewnością okazałaby się utrata cennych dni, tygodni, a niekiedy nawet miesięcy na to, aby wychwycić, co nie jest płynne i uwolnić się od błędów.