Lifestyle

Prawidłowa komunikacja w zespole - część druga

Praca w zespole

Choć o komunikowaniu się mówi się najczęściej w odniesieniu do organizacji rozumianej jako jedna całość, nie można zapominać i o tym, że umiejętność ta ma ogromne znaczenie również wówczas, gdy jest ona analizowana jako użyteczna wewnątrz grupy. Jest to zresztą widoczne na wielu polach. W szczególny sposób ujawnia się to tam, gdzie mamy do czynienia z decyzjami podejmowanymi w oparciu o informacje dostarczane przez każdego z członków danego zespołu.

Jeśli więc menadżer podejmując ważne kroki nie bierze pod uwagę wiedzy osób znajdujących się w jego otoczeniu, zawsze prowadzi to do niepowodzenia przedsięwzięcia. I nie ma przy tym znaczenia, czy do sytuacji takiej doprowadziło słabe ego Lidera, czy też niska jakość przekazu charakterystycznego dla pracowników. Delegowanie konkretnych zadań innym osobom jest przecież krokiem podejmowanym po to, aby menadżer nie musiał samodzielnie czuwać nad każdą czynnością. Jeśli więc mamy wypracować rozwiązanie naprawdę skuteczne, powinniśmy zwracać uwagę na raporty przygotowane przez naszych pracowników.

Rozwiązywanie problemów

Komunikacja jest przecież systemem naczyń połączonych. Zasada ta sprawdza się również wówczas, gdy pojawia się konieczność rozwiązywania problemów oraz udoskonalania systemu działań. Bez względu na to, z jaką sytuacją mamy do czynienia, kluczowe znaczenie wydaje się mieć w jej przypadku umiejętność przekazywania informacji. Nie ma więc przesady w stwierdzeniu, że współpraca zawsze opiera się na dialogu, gdy więc dojdzie do jego załamaniu, szybko dochodzi do rozstrojenia synergii, jaka powinna charakteryzować zespół.

Błędy w komunikowaniu

Gdy mamy do czynienia z błędami w komunikowaniu, musimy liczyć się z tym, że odpowiedzialna za nie może być każda ze stron uczestniczących we wspomnianym procesie. To ludzie są uczestnikami dialogu i czymś naturalnym wydaje się to, że niekiedy dochodzi między nimi do zerwania nici komunikacji. Czasem mamy problem nie tylko z jasnym wyrażaniem się, ale również ze słuchaniem tego, co mają nam do przekazania inni ludzie. I właśnie te proste elementy przyczyniają się zarówno do sukcesu wspólnych działań, jak i do ich niepowodzenia. Mówienie i słuchanie to przy tym procesy zaawansowane i wielowarstwowe.