Lifestyle

Prawidłowa komunikacja w zespole - część trzecia

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna nie jest tym samym, co wymiana informacji, do jakiej może dochodzić pomiędzy maszynami. Oczywiście, taki stan rzeczy pociąga za sobą określone konsekwencje, pomiędzy ludźmi dochodzi bowiem do nieporozumień i wcale nie dotyczą one wyłącznie jasności przekazu językowego. Ogromne znaczenie wydaje się mieć również jakość wspomnianego przekazu, jakość ta rzutuje przy tym zarówno na atmosferę, jak i na samą motywację do pracy. O tym, czy komunikacja będzie zachodzić z sukcesem, czy też nie, przesądza więc każda z osób, które współpracują ze sobą.

Jeśli mamy do czynienia z dominacją jednej osoby nad drugą może okazać się, że mniej śmiali pracownicy nie przedstawią swoich propozycji zmian nawet, jeśli wydaje się im, że te ostatnie są konieczne. Niebezpieczna potrafi być też negatywna aura, która jest tworzona w stosunku do przekazu płynącego „z góry”, jeśli więc jakość przekazu jest niska, szybko odbija się to zarówno na jego odbiorze, jak i na samej motywacji do dalszej pracy.

W tym miejscu nie da się kwestionować znaczenia, jakie ma rozwijanie umiejętności komunikowania się, a więc podnoszenie tak zwanych kwalifikacji miękkich. Należy przy tym stawiać nie tylko na motywowanie, ale również na asertywność i techniki rozwiązywania konfliktów, każda z tych umiejętności przyda się bowiem, gdy w zespole przestaniemy mieć do czynienia z porozumieniem.

Zdrowa atmosfera

Szkolenie z komunikacji

Czy można zapobiec sytuacjom konfliktowym?

W pewnym momencie z pewnością są one niemożliwe do uniknięcia, należy jednak dążyć do tego, aby każda informacja mogła docierać do swojego celu. Wymaga to oczywiście pracy z członkami zespołu, ci bowiem muszą mieć świadomość tego, dlaczego komunikowanie jest tak istotne. Jeśli jakieś zadanie zostało wykonane w nieprawidłowy sposób jedynie dlatego, że mieliśmy do czynienia z błędem w komunikacji, należy przyłożyć do tego elementu większą niż dotychczas wagę. Wykształcenie umiejętności skutecznej komunikacji jest zresztą zawsze bardziej wartościowe niż uczenie się na błędach.